Обучението по езда в конна база „Лина” се провежда от професионален инструктор и е организирано в три нива, като за всяко от тях се предлага пакет от 10 урока. • Първо ниво включва първи контакт с коня, запознаване с грижите, които се полагат за него и с всички технически средства, необходими за езда. Придобиват се умения за поставяне и сваляне на оглавник и юздечка, оседлаване и разседлаване на коня, регулиране дължина на стреме, яхване и слизане от коня, правилна стойка и управление на коня на ходом. Със специални упражнения обучаемият се подготвя за тръс. • Второ ниво дава възможност на обучаемия да усъвършенства техниките за управление на коня по време на тръс с помощта на тренировки в базата и по различните маршрути извън нея. Започва подготовка за галоп. • Трето ниво затвърждава уменията на обучаемия за галоп и го подготвя за езда на всякакъв терен и при всякакъв ход на коня. ВАЖНО !!! По желание на клиента и срещу заплащане на съответната такса конна база „Лина” ще издава сертификат и специална карта с различен цвят за всяко ниво.